Trwa ładowanie...
d34qt37

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. (2...

SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. (2/2013)

Share
d34qt37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 04.01.2013 r. Spółka zawarła z Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Pepsi", "Producent") Umowę o stałej współpracy w zakresie sprzedaży oraz reklamy i promocji produktów oferowanych przez Pepsi w ramach sieci restauracji Sphinx, WOOK oraz Chłopskie Jadło ("Umowa"). Umowa została zawarta na okres pięciu lat od dnia 01.01.2013 r. Umowa obowiązuje w odniesieniu do obecnych jak i przyszłych restauracji zarządzanych przez Spółkę lub prowadzonych przez podmioty inne niż Spółka w oparciu o umowę franczyzy lub umowy cywilno-prawne o podobnym charakterze (z wyłączeniem restauracji działających w oparciu o umowę licencji na używanie znaku towarowego)
, które działają w ramach brandów: Sphinx, Wook, Chłopskie Jadło. W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych dla Stron, zgodnie z którymi w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, z powodu rażącego
naruszenia postanowień wskazanych w Umowie, Strona z powodu naruszeń której Umowa zostanie rozwiązana zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 3.000.000,00 PLN. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 25.000.000 PLN ( słownie dwadzieścia pięć milionów). Jako Kryterium uznania umowy za istotną jest relacja wartości przedmiotu umowy do przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów Sfinks Polska S.A. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2013-01-04 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37