Trwa ładowanie...
d4byqnn

SFINKS POLSKA S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka ...

SFINKS POLSKA S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (9/2015)

Share
d4byqnn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sfinks Polska S.A. (?Sfinks?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu (?Akcjonariusz?), reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następującego projektu uchwały dotyczącej pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 marca 2015 r., o którym Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.: ?Uchwała Nr _ /2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska Spółka Akcyjna z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? Wraz z projektem uchwały Akcjonariusz przekazał
Spółce informację na temat doświadczenia zawodowego kandydata. Informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Przedkładając powyższy projekt uchwały Akcjonariusz poinformował, iż jest przekonany o doświadczeniu i wiedzy Pana Wojciecha Sobczaka, które w przekonaniu Akcjonariusza stanowią gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz wskazał ponadto, że kandydatura tej osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Załączniki: 1) Informacja na temat doświadczenia zawodowego Pana Wojciecha Sobczaka. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do raportu bieżącego 9 2015.pdf | Informacja na temat doświadczenia zawodowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2015-03-04 Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn