Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

SIODEMKA - Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego (4/2015) - EBI

SIODEMKA - Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego (4/2015)

Share
d1dwemw
CATALYST
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana daty przekazania jednostkowego raportu rocznego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Siódemka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka" lub ?Emitent") informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2014, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014, którego data publikacji została wyznaczona na dzień 30 czerwca 2015 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 marca 2015 roku. Spółka zwraca uwagę, że objęta niniejszym raportem zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2014 dotyczy wyłącznie raportu jednostkowego. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zbigniew Brzeziński Prezes Zarządu
Jacek Ochijewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw