Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

SKARBIEC HOLDING - Przystąpienie do systemu EBI w trybie ?CORPORATE GOVERNANCE? ? rynek regulowan ... - EBI

SKARBIEC HOLDING - Przystąpienie do systemu EBI w trybie ?CORPORATE GOVERNANCE? ? rynek regulowany (1/2014)
Share
datnvzo
Raport wynikające z ładu korporacyjnego
Raport EBI nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przystąpienie do systemu EBI w trybie ?CORPORATE GOVERNANCE? ? rynek regulowany
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A.(?Spółka?) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 listopada 2014 r. przydzieliła Spółce dostęp do Systemu Elektronicznej Bazy Informacji (?CORPORATE GOVERNANCE? ? rynek regulowany). Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. ?Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego?.

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo