Trwa ładowanie...
d15z23v
espi

SKARBIEC HOLDING S.A. - Rejestracja akcji SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów War ...

SKARBIEC HOLDING S.A. - Rejestracja akcji SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (3/2014)
Share
d15z23v

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji SKARBIEC HOLDING S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 17 listopada 2014 r. oraz uchwałą nr 960/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 listopada 2014 r., następnie zmienioną uchwałą nr 961/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 listopada 2014 r., w dniu 18 listopada 2014 r. nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 6.456.250 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki SKARBIEC HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. W/w papierom wartościowym został nadany kod ISIN PLSKRBH00014. Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-697 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWOGRODZKA 47A
(ulica) (numer)
+48 22 521 31 99 +48 22 521 31 00
(telefon) (fax)
kontakt@skarbiecholding.pl www.skarbiecholding.pl
(e-mail) (www)
701-01-31-150 141318276
(NIP) (REGON)
d15z23v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Marek Rybiec Prezes Zarządu
2014-11-18 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15z23v

Podziel się opinią

Share
d15z23v
d15z23v