Trwa ładowanie...
d4n576k
d4n576k
espi

SKOTAN S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

SKOTAN S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d4n576k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKOTAN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie), Zarząd SKOTAN S.A. (Spółka, Emitent) przedstawia niniejszym terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2015 roku: 1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr): - za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku - za III kwartał 2015 roku ? 16 listopada 2015 roku 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (Psr) za I półrocze 2015 roku: 31 sierpnia 2015 roku 3. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (R) ? 23 marca 2015 roku 4. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (RS) ? 23 marca 2015 roku Jednocześnie działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za IV kwartał 2014 roku oraz II kwartał 2015 roku. Ponadto Emitent informuje, iż w 2015 roku kontynuował będzie przekazywanie do wiadomości publicznej
rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr I oraz OSr III) oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKOTAN S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dyrekcyjna 6
(ulica) (numer)
032 793 72 71 032 793 72 71
(telefon) (fax)
biuro@skotansa.pl www.skotansa.pl
(e-mail) (www)
5480076967 070629344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Marek Pawełczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n576k

Podziel się opinią

Share
d4n576k
d4n576k