Trwa ładowanie...
dymh955

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Zysk netto grupy BZ WBK w pierwszym kwartale 2016 roku spadł do 556,5 mln zł z 1.035,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 513,3 mln zł.

Share
dymh955

- BZ WBK liczy, że w kolejnych kwartałach utrzyma koszty ryzyka na poziomie zbliżonym do I kwartału, nie wyklucza sprzedaży niewielkich portfeli NPL - poinformował Gerry Byrne, pełniący obowiązki prezesa, przewodniczący rady nadzorczej banku.

- BZ WBK chce obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do około 42 proc., a pod koniec 2016 roku może on wynieść około 45 proc. - poinformował Gerry Byrne, pełniący obowiązki prezesa, przewodniczący rady nadzorczej banku.

- Portfel zamówień grupy Budimex na koniec marca 2016 roku wynosił 9,1 mld zł. Wartość netto kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale to 1,49 mld zł - podał Budimex w komunikacie.

dymh955

- Budimex wypracował w I kw. 2016 r. 51,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 37,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 21 proc. wyższy od konsensusu, który przewidywał 42,6 mln zł zysku netto.

- Pozycja gotówkowa Budimeksu na koniec marca 2016 r. była na poziomie 2 mld zł. Wartość kontraktów, w których oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza na koniec marca wynosiła 1,4 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

- Budimex w 2016 r. planuje zwiększyć zatrudnienie o 700 osób. Spółka podtrzymuje cel wzrostu sprzedaży, ale zwraca uwagę na pierwsze symptomy wzrostu cen materiałów i usług podwykonawców - poinformowała spółka w komentarzu do wyników.

- Wysoka marża brutto Budimeksu na działalności budowalnej zanotowana w I kw. 2016 r. wynikała z niskich kosztów materiałów oraz dobrej rentowności kończonych kontraktów. Grupa najprawdopodobniej nie utrzyma takiego poziomu marży w kolejnych okresach - poinformował PAP rzecznik Budimeksu Krzysztof Kozioł.

dymh955

- Robyg kupił pozostałe 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej prowadzącej projekt deweloperski na warszawskim Bemowie - poinformował deweloper w komunikacie.

- PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł. W trakcie budowy księgi popytu inwestorzy złożyli deklaracje nabycia na 1,24 mld zł - poinformował w środę bank.

- CD Projekt chce przeznaczyć do 250 mln zł na program skupu akcji własnych. Akcje mają być skupowane w celu umorzenia, a upoważnienie zarządu do skupu ma obowiązywać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 24 maja.

- Łączne odpisy aktywów węglowych w 2015 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wzrosły do 2,5 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

dymh955

- Cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej X-Trade Brokers została ustalona na 11,50 zł - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego. Ustalona cena jest zgodna z wcześniejszymi informacjami PAP.

- MOL wyemitował obligacje o wartości 750 mln euro - podała spółka w komunikacie.

- Polski Bank Komórek Macierzystych zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek, 29 kwietnia - podała spółka w komunikacie.

- Brak zapowiadanego na koniec kwietnia porozumienia pomiędzy polską spółką naftową Orlen Lietuva a litewska spółką kolejową Lietuvos Geleżinkeliai (LG) w sprawie taryf przewozowych - informuje w środę litewski dziennik "Verslo Żinios" w wydaniu internetowym.

dymh955

- Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie ok. 606 mln zł - podała spółka w komunikacie. Według wstępnych wyników, w I kw. 2016 r. grupa odnotowała przychody w wysokości 34,58 mln zł i stratę netto 3,5 mln zł.

- Walne zgromadzenie Quercus TFI zdecydowało o przeznaczeniu 29,8 mln zł z zysku za 2015 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia - podała spółka w komunikacie.

- Będąca w trudnej sytuacji finansowej spółka Kopex Machinery, która w kwietniu ogłosiła zamiar zwolnienia 340 pracowników, ma ograniczyć skalę planowanych zwolnień o 10 proc. - podali w środę związkowcy z firmy. Redukcja zatrudnienia rozpocznie się 25 maja.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ Banku zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 400 mln zł poprzez emisję do 40 mln akcji serii U - poinformował bank w uchwałach WZ.

dymh955

- Walne zgromadzenie Decory uchwaliło, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 28,26 mln zł, co oznacza 2,5 zł dywidendy na akcję - wynika z uchwał WZ. Na dywidendę trafi cały zysk za 2015 rok w kwocie 5,11 mln zł oraz 23,15 mln zł z kapitału zapasowego firmy.

- AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sprzedało wszystkie posiadane akcje Triton Development - poinformowała spółka w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955