Trwa ładowanie...
d4fji33

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Bogdanka zakończyła prace wiertnicze związane z realizacją dwóch otworów badawczych, w ramach realizacji koncesji rozpoznawczej na złoże Ostrów - podała spółka w komunikacie prasowym. W I kwartale 2017 roku chce wystąpić do Ministra Środowiska z wnioskiem o udzielenie koncesji wydobywczej dla tego złoża.

Share
d4fji33

- Inter Cars spodziewa się w tym roku wyraźnie lepszych wyników niż w 2015 r., kiedy to spółka zanotowała negatywny wpływ IV kwartału. Tym razem wszystkie kwartały mają równomiernie pracować na wynik całoroczny. Sytuacja rynkowa jest sprzyjająca - poinformował PAP prezes spółki Robert Kierzek.

- Exact Systems, spółka zależna Work Service, ma term sheet dotyczący przejęcia 100 proc. udziałów w czterech spółkach: we Francji, Rumunii, Maroku i Turcji - poinformował Work Service w komunikacie. Strony przeprowadzą negocjacje i badanie due dilligence w celu uzgodnienia ostatecznych warunków.

- Komisja Nadzoru Finansowego nie sprzeciwiła się zamiarowi przejęcia przez Alior Bank działalności Banku BPH, z wyłączeniem działalności hipotecznej - podała KNF w komunikacie.

d4fji33

- Fundusz MCI.TechVentures z grupy Private Equity Managers powiększa swój portfel spółek z sektora fintech o brytyjską spółkę MarketInvoice, która jekst kolejną po iZettle i Azimo zagraniczną inwestycją MCI.TechVentures w sektor fintech - poinformował MCI.

- Unibep ma umowę budowlaną w systemie generalnego wykonawstwa na realizację inwestycji "Fort Służew" w Warszawie za 122,5 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

- PKP Cargo zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę, na podstawie której otrzyma kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 40 mln euro, przeznaczony na zakup lokomotyw wielosystemowych - poinformowała spółka w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Petrolinvest karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł i jednogłośnie wykluczyła bezterminowo jej akcje z obrotu na rynku regulowanym GPW - podała komisja w komunikacie.

- Notowany na rynku NewConnect Bioerg chce kupić 25 proc. udziałów w spółce Beta Bio Technology za łączną kwotę nie przekraczającą 15 mln zł - podał Bioerg w komunikacie.

================================ * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) ================================

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33