Trwa ładowanie...
d4l4wad

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Grupa MOL spodziewa się w tym roku spadku marż rafineryjnych i petrochemicznych. Spółka chce kontynuować rozwój poprzez przejęcia w segmencie detalicznym - poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes grupy.

Share
d4l4wad

- Portfel zamówień grupy Mirbud na kolejne lata ma wartość ponad 1,6 mld zł, w tym około 800 mln zł przypada na 2016 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

- Archicom, spółka deweloperska działająca na rynku wrocławskim, zaoferuje w ramach IPO 4.655.626 akcji serii E. Cenę maksymalną ustalono na 20 zł za papier - podała spółka w prospekcie.

- Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI przekroczyły próg 5 proc. w akcjonariacie Bloober Team i posiadają obecnie 7,01 proc. akcji i głosów na WZ tej spółki - poinformowała spółka w komunikacie.

d4l4wad

- Archicom, spółka deweloperska z Wrocławia, która planuje IPO i debiut na GPW, zakłada, że w 2017 r. trwale przekroczy poziom 1.000 sprzedanych lokali rocznie. Deweloper zamierza wejść na rynek krakowski. Grunty pod inwestycje w tym mieście chce zakupić w tym roku - poinformowali przedstawiciele spółki.

- Rada nadzorcza Asseco SEE chce, by spółka wypłaciła blisko 21,8 mln zł dywidendy, czyli 0,42 zł na akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie. To więcej niż proponował zarząd.

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE dokonało w poniedziałek zmian w radzie nadzorczej. Powołano sześcioro członków rady - Janinę Goss, Mieczysława Sawaryna, Mateusza Gramzę, Jarosława Głowackiego, Grzegorza Kuczyńskiego i Artura Składanka.

- Netia przeznaczy około 417 mln zł na modernizację sieci w latach 2016-2020 - podała spółka w komunikacie.

d4l4wad

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w lutym 2016 r. wyniosły 149 mln zł i były o 46,7 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- Zarząd Netii wnioskuje o 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2015 r. powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kapitały zapasowe i rezerwowe - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie uchylono poprzednią politykę dywidendową.

- Echo Investment i Redefine Properties podpisały umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów w Echo Prime Properties. Po transakcji Redefine będzie miał 75 proc. plus jeden udział w ogólnej liczbie udziałów w tej spółce, a Echo 25 proc. minus jeden udział - podało Echo w komunikacie.

- Emperia chce otworzyć w tym roku 100 sklepów, liczy na wzrost sprzedaży porównywalnej - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.

d4l4wad

- Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w lutym 2016 roku wyniosły ok. 342 mln zł, czyli były o około 20 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

- AB zakłada dalsze, dynamiczne wzrosty m.in. w Czechach. Na polskim rynku impulsem wzrostowym od II kw. roku będzie wprowadzenie programu "Rodzina 500+". AB szacuje, że w I kw. poniesie jeszcze około 1,3 mln zł kosztów migracji do nowego magazynu. Rozmawia o świadczeniu usługi logistycznej w starym magazynie.

- Midas pracuje nad nową ofertą Sferii i powinna być ona gotowa w ciągu około 2-3 miesięcy. Od początku 2016 r. Midas rozpoczął konsolidację wyników Sferii i spodziewa się, że zakończy ona rok z pozytywnym wynikiem, ale nie będzie to miało istotnego wpływu na wyniki giełdowej spółki.

- Zarząd ING Banku Śląskiego proponuje 4,3 zł brutto dywidendy na akcję z zysku za 2015 rok. Wartość dywidendy to 559,4 mln zł, czyli 49,6 proc. zysku grupy - podał ING w komunikacie.

- Agencja Fitch Ratings podtrzymała długoterminowy rating Banku Gospodarstwa Krajowego w walutach obcych na poziomie "A-". Perspektywa ratingu jest stabilna - podała agencja w komunikacie.

============================= * Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl. (PAP) =============================

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad