Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2014 (5/2015)

SKYLINE INVESTMENT S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2014 (5/2015)
Share
dxopdlq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. w związku z otrzymaną informacją od audytora Saks Audit Sp. z o.o. o błędzie pisarskim w Raporcie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., który wystąpił w pkt 4.2 na str. 6 w treści w tabeli, gdzie w przypadku rodzaju wydanej opinii dla Skyline Investment S.A. omyłkowo wpisano ?Z zastrzeżeniem?. Poprawna treść tabeli brzmi: Nazwa Audytor Rodzaj wydanej opinii Skyline Investment S.A. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń S.B.S. Sp. z o.o. Saks Audit sp. z o.o. Bez zastrzeżeń Skorygowany skonsolidowany raport roczny RS 2014 zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 26 marca 2015 r. Załącznik 1 ? Opinia wraz z Raportem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Załączniki
Plik Opis
RB-W 5 zalacznik opinia i raport SSF_korekta.pdf Opinia i Raport do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b
(ulica) (numer)
22 / 859 17 80 22 / 859 17 90
(telefon) (fax)
konsulting@skyline.com.pl www.skyline.com.pl
(e-mail) (www)
951-17-74-724 012865877
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Aneta Smolska Członek Zarzadu Aneta Smolska
2015-03-26 Paweł Maj Członek Zarzadu Paweł Maj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq