Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 listopada 2014 roku. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach. Zmiana w porządku obrad. (77/2014)
Share
d1smyy5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 7 listopada 2014 roku. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach. Zmiana w porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Skystone Capital S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 listopada 2014 r., po przerwie w obradach zarządzonej jednomyślnie przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 10 października 2014 roku, o godzinie 14.00. Jednocześnie Emitent informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 listopada 2014 r., złożono 9 sprzeciwów do protokołu dotyczących uchwały nr 2. Ponadto, wobec niepodjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 6 b) porządku obrad, który został podany w uchwale NWZ nr 2 z dnia 10 października 2014 r., Przewodniczący i Akcjonariusze zgodnie stwierdzili, że podejmowanie uchwał, o których mowa w punktach 6 c) i 6 d) wspomnianego porządku obrad, stało się bezprzedmiotowe. Kapitał zakładowy reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w momencie otwarcia obrad wynosił 5 623 326,80 PLN, co stanowiło 56 233 268 szt. akcji i tyle samo głosów, natomiast od momentu
przystąpienia do głosowania nad uchwałą nr 2 wynosił 5 673 326,80 PLN, co stanowiło 56 733 268 szt. akcji i tyle samo głosów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 punkty 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | uchwały podjęte na NWZ w dniu 07112014.pdf | uchwały podjęte na NWZ w dniu 7.11.2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d1smyy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2014-11-07 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5