Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta (16/2015)
Share
d5xrvot

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Skystone Capital S.A. ("Emitent" lub "Spółka?) informuje, iż w dniu 18 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło wypowiedzenie umowy pożyczki (?Umowa?), zawartej w dniu 11 marca 2013 r. pomiędzy Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a spółką zależną Emitenta Biogaz Zeneris Sp. z o. o. Umowa została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 10 marca 2015 r. Przedmiotem umowy była pożyczka w wysokości 300.000 zł. udzielona na finansowanie kosztów związanych z zakupem wyposażenia suszarni, zakupem maszyn, urządzeń, towarów i usług związanych z funkcjonowaniem suszarni, opłatami bieżącymi związanymi z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utworzeniem nowego stanowiska pracy dla rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Powodem wypowiedzenia Umowy udzielonej przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest zaległość w spłacie co najmniej dwóch kolejnych rat zadłużenia. Kwota zadłużenia na dzień wypowiedzenia umowy wynosi 260.431,35 zł. W związku z powyższym Emitent
informuje, iż jest w trakcie procesu sprzedaży spółki zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o., co potwierdził w raporcie bieżącym numer 81/2014, informującym o zawarciu umowy przedwstępnej na sprzedaż całości udziałów. Emitent zakłada, iż po zawarciu umowy sprzedaży, nowy właściciel Biogaz Zeneris Sp. z o.o., w ramach restrukturyzacji jej zadłużenia dokona spłaty pożyczki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5) w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-03-19 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot