Trwa ładowanie...
d32lesw
d32lesw
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrume ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d32lesw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SKYSTONE CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Skystone Capital S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 12 lutego 2015 roku od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (?Osoba Zobowiązana?). Zawiadomienie dotyczy dokonania w dniu 12 lutego 2015 roku przez Osobę Zobowiązaną transakcji nabycia 21 347 akcji Emitenta, za cenę 3,45 zł za akcję, w trybie transakcji sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Osoba Zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d32lesw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2015-02-17 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32lesw

Podziel się opinią

Share
d32lesw
d32lesw