Trwa ładowanie...
d49eu8u

Śląskie/ Pierwsze projekty w ramach ZIT dofinansowane

Zarząd woj. śląskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze listy projektów po konkursach w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dotyczą: edukacji przedszkolnej, bioróżnorodności, terenów inwestycyjnych (brownfield) i infrastruktury przedszkolnej.

Share
d49eu8u

Dofinansowanie łączną kwotą ponad 78 mln zł otrzyma 47 projektów realizowanych przede wszystkim przez samorządy subregionu centralnego woj. śląskiego. Wsparcie uzyskało też kilka projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe czy podmiot prywatny w partnerstwie z samorządami.

Konkursowe listy były zatwierdzane przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który koordynuje wdrażanie ZIT w subregionie centralnym - współuczestniczy w procedurze oceny projektów i ich zatwierdzaniu do dofinansowania.

Lokalne samorządy wdrażające tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/ RIT) rozdzielają 32 proc. środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO). Oznacza to kwotę 1,1 mld euro.

Już w poprzednim śląskim RPO część unijnych środków została przekazana do samodzielnego rozdysponowania między cztery subregiony województwa: największy - centralny, obejmujący m.in. aglomerację katowicką oraz mniejsze - południowy, północny i zachodni. Teraz podobne rozwiązanie pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) stosowane jest w skali kraju w miastach wojewódzkich i ich tzw. obszarach funkcjonalnych.

d49eu8u

W przypadku woj. śląskiego ZIT wdraża tzw. subregion centralny. Pozostałe subregiony woj. śląskiego - również funkcjonalnie ze sobą powiązane i mające doświadczenie w takiej współpracy - korzystają z narzędzia pod nazwą Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Pierwsze nabory w ramach ZIT/RIT zostały ogłoszone w ub.r. 24 maja związek subregionu centralnego poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na przedsięwzięcia sprzyjające wzrostowi upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Decyzją zarządu woj. śląskiego dofinansowano w nim 18 projektów na kwotę ponad 12 mln zł. Większość z nich przygotowały samorządy lokalne (nowe miejsca przedszkolne, nowe oddziały), ale są wśród nich też projekty: "Wspieramy rozwój małego dziecka - przedszkole terapeutyczne w Tarnowskich Górach" tamtejszej fundacji Fundamenty Rozwoju czy też "Równe szanse edukacji miast i wsi - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich" Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

W kolejnym konkursie dot. ochrony bioróżnorodności biologicznej wybrano 2 projekty na kwotę wsparcia ponad 2 mln zł: "Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)", a także "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach".

d49eu8u

W konkursie na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield wsparcie ponad 28 mln zł przyznano trzem projektom: "Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie", "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej" oraz "Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich".

W ostatnim rozstrzygniętym dotąd (w poniedziałek) konkursie wybrano do dofinansowania 24 projekty budowy, rozbudowy czy adaptacji infrastruktury przedszkolnej, na łączną kwotę wsparcia ponad 36 mln zł (21 z tych projektów zgłosiły samorządy, trzy pozostałe - podmioty niepubliczne).

Według danych związku subregionu centralnego do tej pory ogłoszonych zostało 14 konkursów ZIT, z czego cztery zostały zakończone, a w siedmiu trwa procedura oceny. Do końca bieżącego roku planowane jest ogłoszenie jeszcze kilku konkursów.

W nowym śląskim RPO znalazło się najwięcej środków UE spośród programów regionalnych w Polsce - 3 mld 477 mln euro. Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2 mld 244 mln euro. Na instrument ZIT/RIT kierowanych jest 1 mld 108 mln euro.

d49eu8u

Subregion północny woj. śląskiego liczy ok. 3 tys. km kw. i 533 tys. mieszkańców. Na realizację RIT 34 tamtejsze samorządy otrzymają łącznie 104,2 mln euro. Subregion zachodni to 1,3 tys. km kw. i 640 tys. mieszkańców; tamtejszych 28 samorządów otrzyma na RIT (w ramach związku subregionu) 105,4 mln euro. Subregion południowy to 41 samorządów, 2,4 tys. km kw. i 647 tys. mieszkańców - kwota dla tamtejszych RIT to 105,1 mln euro.

Subregion centralny zrzesza 81 samorządów, obejmuje 5,6 tys. km kw. i 2,86 mln mieszkańców. Na realizację swojego ZIT tamtejszy związek subregionu otrzyma 793 mln euro.

d49eu8u

Podziel się opinią

Share
d49eu8u
d49eu8u