Trwa ładowanie...
d4uyx75

Śląskie/ Ponad 500 mln zł na niskoemisyjny transport miejski

Dwa konkursy dotyczące unijnego dofinansowania projektów związanych z transportem miejskim rozstrzygnął zarząd woj. śląskiego. Kwota ok. 560 mln zł zasili m.in. zakupy niskoemisyjnych autobusów, budowę węzłów przesiadkowych oraz systemów zarządzania ruchem.

Share
d4uyx75

Poinformował o tym na konferencji prasowej poprzedzającej poniedziałkową sesję Sejmiku Woj. Śląskiego marszałek tego regionu Wojciech Saługa. "Musimy spowodować, że mieszkańcy woj. śląskiego przesiądą się na transport publiczny, a przesiądą się, jeżeli on będzie ekologiczny, nowy, czysty, a przede wszystkim zintegrowany z innymi środkami" - akcentował marszałek.

Zakończone konkursy dotyczyły miejskich projektów komunikacyjnych, które w programach obecnej perspektywy unijnej znalazły się w grupach działań dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. W woj. śląskim te działania zawarte są w części regionalnego programu operacyjnego (RPO), w tzw. ZIT/RIT, które przygotowują samorządy lokalne. ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dotyczą subregionu centralnego województwa; RIT, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne, dotyczą trzech pozostałych subregionów.

Pierwsza tura naborów wniosków koordynowanych przez subregiony woj. śląskiego, a związana z transportem miejskim pod kątem ZIT/RIT, ruszyła w październiku ubiegłego roku i trwała do końca marca 2016 r. Projekty dla subregionu południowego wybrano do dofinansowania już w połowie sierpnia. Teraz rozstrzygnięte zostały konkursy dla subregionów centralnego i północnego.

W przypadku ZIT do dofinansowania wybrano projekty o łącznej wartości 737,6 mln zł (przy wsparciu z RPO 526 mln zł); w przypadku RIT subregionu północnego - 49,6 mln zł (przy wsparciu 34 mln zł), a RIT subregionu południowego - 114,9 mln zł (przy wsparciu 79,5 mln zł).

d4uyx75

Wśród 15 projektów wybranych z pierwszego naboru do ZIT znalazły się m.in.: zakupy taboru autobusowego przez samorządowych przewoźników z Katowic i Sosnowca (wartości projektów odpowiednio 139,4 mln zł i 129 mln zł), przez spółkę Transgór (projekt na 7,5 mln zł) czy warty 60 mln zł projekt PKM-u z Jaworzna (zakupu elektrycznych autobusów i potrzebnej infrastruktury).

Miasto Katowice dostanie też dotacje na trzy inwestycje w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: dotyczące Zawodzia (wartość 80,1 mln zł), Brynowa (84,3 mln zł) oraz Ligoty (13,7 mln zł). Swój węzeł przesiadkowy przy wsparciu środków z ZIT zrealizuje gmina Wielowieś (1 mln zł). Sosnowiec za 67,2 mln zł zbuduje sieć małych centrów przesiadkowych połączonych drogami rowerowymi (łącznie 17 km), a Jaworzno przebuduje kompleks przystanków w rejonie Placu Górników, tworząc infrastrukturę rowerową, w tym system rowerów miejskich (25,2 mln zł).

Ponadto m.in. samorząd Gliwic za ok. 30 mln zł zamierza rozbudowywać system zarządzania ruchem ulicznym. Podobne rozwiązanie - z szerszymi funkcjonalnościami dot. transportu publicznego - zamierzają wdrażać od podstaw Tychy (za 82,6 mln zł).

Dwa projekty wybrane do dofinansowania w subregionie północnym dotyczą taboru: w Częstochowie (za 44,3 mln zł) i w gminie Rędziny (za 5,3 mln zł).

d4uyx75

W subregionie południowym do dofinansowania wybrano w sierpniu pięć projektów: m.in. rozwoju transportu miejskiego w Bielsku-Białej (za 82,9 mln zł - m.in. zamówiono już tam 50 nowych autobusów), budowy węzła przesiadkowego w Cieszynie (za 17,4 mln zł) czy zakupu taboru wraz ze stworzeniem systemu informacji pasażerskiej w Żywcu (za blisko 11 mln zł).

Ponieważ pierwsze nabory dotyczące niskoemisyjnego transportu miejskiego nie wyczerpały środków na ten cel, na wrzesień zaplanowano rozpoczęcie kolejnych. Jak wynika z harmonogramu naboru wniosków, zaktualizowanego przez zarząd województwa 26 lipca, planowana alokacja w subregionie centralnym sięgnie 262,4 mln zł (wartość ta obejmuje też przedsięwzięcia z dziedziny efektywnego oświetlenia miejskiego), w subregionie południowym - 7,5 mln zł (z oświetleniem), w zachodnim - 17,5 mln zł (z oświetleniem), a w północnym 38,8 mln zł (plus 6,5 mln zł na oświetlenie).

Środki ZIT/RIT nie są jedynymi, z których mogą korzystać samorządy i ich związki czy organizacje, planując inwestycje dotyczące transportu zbiorowego. Część samorządów subregionu centralnego przygotowuje się do uczestnictwa w projekcie zgłaszanym do finansowania do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wnioski powinny zostać zgłoszone do końca br.).

d4uyx75

Podziel się opinią

Share
d4uyx75
d4uyx75