Trwa ładowanie...
d3z34wm
espi

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (6/2015)

SMS KREDYT HOLDING S.A. - Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych (6/2015)
Share
d3z34wm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SMS KREDYT HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (?Spółka?), w związku z wykonaniem uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.09.2014 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz przyjętym Programem Odkupu akcji własnych Spółki, niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę podczas sesji zwykłych na rynku NewConnect w dniach 19.01.2015, 20.01.2015, 22.01.2015 oraz 23.01.2015 roku Spółka nabyła łącznie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki po średniej cenie wynoszącej 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) za sztukę. Nabyte akcje stanowią 0,04% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie posiadała 89.500 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji własnych Spółki
stanowiących 0,60% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 0,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 95.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 0,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z34wm

Podziel się opinią

Share
d3z34wm
d3z34wm