Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

SMS Kredyt Holding S.A. - Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał (96/2014) - EBI

SMS Kredyt Holding S.A. - Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku. (96/2014)
Share
d3m7pnv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 96 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
SMSKredytHoldingS.A.-skonsolidowanyorazjednostkowyraportzaIII_kwartal-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Stanioch Członek Zarządu
Daniel Meniów Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv