Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

SMT SA - Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (18/2015)

SMT SA - Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 289/15 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie rejestracji w dniu 6 maja 2015 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 18.300 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) obligacji na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 9 kwietnia 2018 r., emitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu SMT S.A. z dnia 23 marca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu SMT S.A. z dnia 2 kwietnia 2015 r. oraz oznaczeniu ich kodem PLADVPL00078. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2015-05-05 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi