Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

SMT SA - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta (15/2014)

SMT SA - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta (15/2014)
Share
d2lxp88
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2014 roku wpłynęła do siedziby Emitenta sporządzona w dniu 31 stycznia 2014 roku rezygnacja Pana Sebastiana Łękawy ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu SMT SA. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 3 lutego 2014 roku. Powodem podjęcia decyzji o rezygnacji jest chęć realizacji strategicznych planów rozwoju całej grupy kapitałowej SMT SA zakładających zwiększenie zaangażowania Pana Sebastiana Łękawy w rozwój spółki SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA stanowiącej największe aktywo grupy kapitałowej Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-231 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 183
(ulica) (numer)
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
(telefon) (fax)
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu Adam Kuszyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88