Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

SMT SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...

SMT SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A. (33/2013)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2013 roku: PTE S.A. 1. Amplico OFE Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 764.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 764.000 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 23,22 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 6,76 2. Szymon Pura Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 505.127 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.127 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,36 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,47 3. Sebastian Łękawa Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 505.127 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.127 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,36 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,47 4. Tomasz Frątczak Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 505.127 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.127 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,36 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,47 5.
Michał Ogierman Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 505.127 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.127 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,36 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,47 6. Sławomir Nowak Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 505.127 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 505.127 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 15,36 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,47 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA SMT S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SMT SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-368 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 9/4
(ulica) (numer)
58 669 52 62 58 669 52 60
(telefon) (fax)
ir@grupa-adv.pl www.grupa-adv.pl
(e-mail) (www)
583-26-22-565 191845930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Adam Kuszyk Wiceprezes Adam Kuszyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07