Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki. (2...

SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki. (25/2013)
Share
d1wy0f1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
SMT SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd SMT Software S.A. informuje, iż w dniu 12 marca 2013 r. otrzymał zawiadomienie od pana Adama Kuszyka - Członka Rady Nadzorczej SMT Software S.A., że podmiot w którym ww. osoba jest członkiem organu zarządzającego - Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) nabyła akcje na okaziciela SMT Software S.A.: W dniu 04.03.2013 r. nabycia 16 000 akcji po cenie 12,20 zł za akcje. W dniu 06.03.2013 r. nabycia 30 069 akcji po cenie 12,20 zł za akcje. W dniu 08.03.2013 r. nabycie 1 854 akcji po cenie 12,20 zł za akcje. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Szymon Pura Członek Zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1