Trwa ładowanie...
d2y0obx

SMT SOFTWARE S.A. - Zwiększenie ogólnej liczby głosów przez Grupa ADV S.A. (12/2011)

SMT SOFTWARE S.A. - Zwiększenie ogólnej liczby głosów przez Grupa ADV S.A. (12/2011)

Share
d2y0obx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie ogólnej liczby głosów przez Grupa ADV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2011 roku otrzymał od Grupa ADV S.A. zawiadomienie następującej treści: "Zgodnie z art. 69 oraz art. 70 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Grupy ADV S.A., niniejszym informuje, że w dniu 22.11.2011 nabył akcje serii B spółki SMT Software S.A. w liczbie 300.000 sztuk po cenie zakupu w wysokości 8,50 złotych za akcję. Nabycie akcji nastąpiło transakcją pakietową podczas sesji na rynku NewConnect, za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., a łączna wartość transakcji wyniosła 2 550 000 złotych. Przed zakupem Grupa ADV S.A. posiadała: 1 025 000 akcji serii A, 1 525 000 akcji serii B, 200 730 akcji serii C, co łącznie stanowiło 51,23% w kapitale zakładowym Spółki oraz 51,23% w ogólnej liczbie głosów. Po zakupie Grupa ADV S.A. posiada 1 025 000 akcji serii A, 1 825 000 akcji serii B, 200 730 akcji serii C, co łącznie stanowi 56,82% w kapitale zakładowym Spółki oraz 55,30% w ogólnej liczbie głosów. Zarząd Grupy ADV S.A.
nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Podmioty zależne od Grupy ADV S.A. nie posiadają akcji SMT Software S.A. Grupa ADV S.A. nie zawarła umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji SMT Software S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

| | | SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SMT SOFTWARE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-048 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałka Józefa Piłsudskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 769 59 00 | | (71) 769 59 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.smtsoftware.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-17-24-271 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Szymon Pura członek zarządu Szymon Pura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

Podziel się opinią

Share
d2y0obx
d2y0obx