Trwa ładowanie...
d27dqm6

SN: przy przeliczeniu emerytury podwyższa się tylko część socjalną

Osoba, która po nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury podlegała co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu, ma prawo do ponownego przeliczenia jedynie tzw. części socjalnej emerytury, która stanowi 24 proc. kwoty bazowej - uznał Sąd Najwyższy.

Share
d27dqm6

Kwota bazowa ustalana jest corocznie przez GUS, w tym roku wynosi 2578,26 zł.

Sąd Najwyższy rozpatrywał w czwartek w poszerzonym, siedmioosobowym, składzie pytanie prawne, czy osobie, która po uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury pracowała co najmniej 30 miesięcy, przy obliczaniu emerytury w nowej wysokości uwzględnia się nową kwotę bazową tylko w tzw. części socjalnej, czy w całej emeryturze.

Pytanie prawne w tej sprawie skierował jeden z sądów apelacyjnych. Rozpatrywał on sprawę kobiety, która od 1 lutego 1994 roku miała ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, emerytura została jednak zawieszona, gdyż kobieta nadal pracowała. W 2005 roku kobieta wystąpiła do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury. Do obliczenia tzw. części socjalnej emerytury zastosowano kwotę bazową, obowiązującą w dniu złożenia wniosku o nowe świadczenie.

d27dqm6

Jednak wysokość całego świadczenia obliczono na podstawie kwoty bazowej, obowiązującej w momencie nabycia prawa do świadczenia. Kobieta skierowała więc sprawę do sądu. Sąd Okręgowy w B. w 2008 roku zmienił decyzję ZUS, przeliczając całą emeryturę z przyjęciem nowej kwoty bazowej, obowiązującej w momencie złożenia ponownego wniosku. Sąd apelacyjny, rozpatrując odwołanie ZUS, skierował w tej sprawie pytanie prawne do SN.

Ten początkowo rozpatrywał pytanie w składzie trzyosobowym, jednak przekazano sprawę składowi poszerzonemu. Ten zwrócił uwagę, że prawo do wcześniejszej emerytury i nabycie uprawnień emerytalnych to dwie różne sprawy. Dlatego też przepisy ustawy o nabyciu uprawnień emerytalnych ustawy z 1998 roku uprawniają jedynie do ponownego przeliczenia części socjalnej emerytury.

Oprócz tzw. części socjalnej emerytury, stanowiącej 24 proc. kwoty bazowej, jest jeszcze tzw. cześć stażowa emerytury (1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok składkowy i 0,7 proc. za każdy rok nieskładkowy).

d27dqm6

Podziel się opinią

Share
d27dqm6
d27dqm6