Trwa ładowanie...
d13wy14

ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (4/2013)

ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (4/2013)

Share
d13wy14

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej zawartej z bankiem PKO BP S.A. Aneks do Umowy nr 49 1020 4391 0000 6102 0103 7407 w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22.01.2007 roku opatrzony datą 17 stycznia 2013 roku wydłuża termin wykorzystania kredytu w wysokości 20,0 mln zł do dnia 18 stycznia 2014 roku, Zabezpieczenia kredytu stanowią: 1) Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 30.000.000 zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy: - prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawie własności zabudowań stanowiących przedmiot odrębnej własności, w Brzeźnicy, gm. Dębica, dla których w Sądzie Rejonowym w Dębicy urządzona jest księga wieczysta KW nr RZ1D/00040699/5, - prawie własności nieruchomości położonej w Brzeźnicy, gm. Dębica, dla których w Sądzie Rejonowym w Dębicy urządzone są księgi wieczyste KW nr RZ1D/00055008/3, KW nr RZ1D/00059188/6, KW nr RZ1D/00049760/7, KW nr RZ1D/00069394/6. 2) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy
ubezpieczenia mienia stanowiącego przedmiot zabezpieczenia rzeczowego. 3) Klauzula potrącenia środków ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy w Banku. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem PKO BP S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

| | | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚNIEZKA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-102 | | Lubzina | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lubzina | | 34a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 681 11 11 | | 014 682 22 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@sniezka.pl | | www.sniezka.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8181433438 | | 690527477 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-01-17 Halina Flis Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13wy14

Podziel się opinią

Share
d13wy14
d13wy14