Trwa ładowanie...
d17ma49
espi

ŚNIEZKA - Przekroczenie progu 5% głosów przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (3/2013)

ŚNIEZKA - Przekroczenie progu 5% głosów przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (3/2013)
Share
d17ma49

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚNIEZKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% głosów przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 stycznia 2013 roku zawiadomienia o objęciu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK znacznego pakietu akcji w wysokości 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. o następującej treści: Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Lubzinie, zawartych w dniu 8 stycznia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 771.524 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,69% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji)
Spółki i uprawniających do 771.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 11 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 781.669 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,77% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 781.669 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-102 Lubzina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lubzina 34a
(ulica) (numer)
014 681 11 11 014 682 22 22
(telefon) (fax)
sekretariat@sniezka.pl www.sniezka.pl
(e-mail) (www)
8181433438 690527477
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2013-01-15 Bożena Tabian Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17ma49

Podziel się opinią

Share
d17ma49
d17ma49