Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

ŚNIEZKA - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta (18/2013)

ŚNIEZKA - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta (18/2013)
Share
d9simqv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FFiL Śnieżka informuje o otrzymaniu w dniu 24.07.2013 roku informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 12 617 778 PLN. Rejestracja została dokonana przez Sąd w dniu 18.07.2013 roku. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmiany przedstawia się następująco: 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B 1 805 000 akcji na okaziciela serii C 7 325 000 akcji na okaziciela serii D 2 100 000 akcji na okaziciela serii E 887 778 akcji na okaziciela serii F Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 14 617 778 głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-102 Lubzina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lubzina 34a
(ulica) (numer)
014 681 11 11 014 682 22 22
(telefon) (fax)
sekretariat@sniezka.pl www.sniezka.pl
(e-mail) (www)
8181433438 690527477
(NIP) (REGON)
d9simqv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Witold Waśko Dyrektor Ekonomiczny - Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Zdzisław Czerwiec Z-ca Dyrektora Handlowego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv