Trwa ładowanie...
dysxlpg

SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (1/2013)

SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (1/2013)

Share
dysxlpg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07.02.2013 r., do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), z którego wynika, iż: 1. w wyniku zawarcia od dnia 31.01.2013 r. do dnia 04.02.2013 r. transakcji sprzedaży 2.070.000 akcji Spółki (6,28%) - transakcja zwykła na sesji GPW NC - zaangażowanie Funduszu uległo zmniejszeniu; 2. przed sprzedażą akcji Fundusz posiadał 14.735.000 akcji Spółki, które stanowiły 44,70% udziału w kapitale i dawały prawo do 14.735.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 36,07% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; 3. po sprzedaży akcji Fundusz posiada 12.665.000 akcji Spółki, które stanowią 38,42% udziału w kapitale i dają prawo do 12.665.000 głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 31,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; 4. podmioty zależne Funduszowi nie posiadają akcji Spółki, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

| | | SOBET SPOŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBET S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 49-305 | | BRZEG | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | STAROBRZESKA | | 67 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48774443480 | | +48774443490 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | KRZYSZTOF.KLYSZ@SOBET.PL | | WWW.SOBET.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-15-96-711 | | 001406141 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Jerzy Pałys Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg