Trwa ładowanie...
dw9jhsn
espi
15-03-2013 15:17

SOBET S.A. - zmiana udziałów w liczbie głosów (3/2013)

SOBET S.A. - zmiana udziałów w liczbie głosów (3/2013)

Share
dw9jhsn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zmiana udziałów w liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art.69 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr184, poz.1539 z późn. zmianami), RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 ("Spółka") zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia iż w wyniku zawarcia w dniach od 5 do 11 marca 2013 roku transakcji sprzedaży łącznie 587 026 akcji spółki Sobet SA (1,44% w głosach na WZ) - transakcja zwykła na sesji GPW NC - zaangażowanie Rubicon Partners SA uległo zmniejszeniu. Przed sprzedażą akcji, Spółka posiadała 10 925 000 akcji Sobet SA, które stanowiły 33,14% udziału w kapitale i dawały prawo do 10 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Po sprzedaży akcji, Spółka posiada 10 337 974
akcji Sobet SA, które stanowią 31,36% udziału w kapitale i dają prawo do 10 337 974 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 25,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dn.29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Spółka informuje, że podmioty zależne Rubicon Partners SA nie posiadają akcji Spółki Sobet SA, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywaniaprawa głosu na walnym zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw9jhsn

| | | SOBET S.A. w upadłości likwidacyjnej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SOBET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 49-305 | | Brzeg | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starobrzeska | | 67 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 77 444 34 80 | | 77 444 34 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzystof.cyrski@sobet.pl | | www.sobet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-15-96-711 | | 001406141 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Jerzy Pałys syndyk licencja nr 12

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw9jhsn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw9jhsn
dw9jhsn