Trwa ładowanie...
d1bhl5n
espi

SOBIESKI - Posiedzenie Trybunału Handlowego w Dijon 14 lutego 2011 r. (8/2011)

SOBIESKI - Posiedzenie Trybunału Handlowego w Dijon 14 lutego 2011 r. (8/2011)
Share
d1bhl5n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SOBIESKI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Posiedzenie Trybunału Handlowego w Dijon 14 lutego 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Belvéd?reBeaune, dnia 14 lutego 2011 r.14 lutego 2011 roku, Trybunał Handlowy w Dijon rozpatrzył wniosek o rozwiązanie planu naprawczego wniesiony przez BoNY Mellon, którego dochodzona wierzytelność nie jest ostateczna, gdyż Belvéd?re złożyła w tej sprawie skargę kasacyjną.Obrady Sądu dotyczyły w szczególności:- przymusowości uiszczenia pierwszej raty,- rzeczywistej kwoty do przekazania.Prokurator Republiki, strona sporu, poinformował, że podziela opinię wyrażoną przez BoNY Mellon.Komisarze Wykonawczy Planu, reprezentujący w świetle prawawszystkich wierzycieli, dali do zrozumienia, że będą usatysfakcjonowani zdeponowaniem w ich rękach kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą już zdeponowaną a tą, dochodzoną przez BoNY Mellon.Różnica dotyczy jedynie kwoty 3,9 miliona Euro, w stosunku do całościowej raty opiewającej na 41,7 miliona Euro.Posiedzenie Sądu odbędzie się 4 kwietnia 2011 r.Kontakt w Belvéd?re, Jacques Rouvroy: +33 (0)3 80 22 93 83Kontakt dla Akcjonariuszy, Olivier Balva, drogą mailową:
olivier@balva.netKontakt ALMEA: Murielle Plavis: 01 47 23 05 42 | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB82011odroczeniedo4kwietnia.pdf | Posiedzenie Trybunału Handlowego w Dijon 14 lutego 2011 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Not available.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BELVEDERE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SOBIESKI Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-200 Beanue
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avenue Charles Jaffelin 10
(ulica) (numer)
33 (0) 3 80 22 93 83 33 (0) 3 80 22 93 84
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Krzysztof Tryliński Dyrektor Generalny Belvedere S.A. Krzysztof Tryliński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bhl5n

Podziel się opinią

Share
d1bhl5n
d1bhl5n