Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0

Spółka zależna od Lark.pl wzywa do ugody z ABC Data, chce 12,2 mln zł

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) -  Lark Europe - spółka zależna Lark.pl złożyła wniosek o zawezwanie spółki ABC Data do próby ugodowej i zawarcia ugody, zgodnie z którą ABC Data miałaby zapłacić na rzecz spółki Lark Europe kwotę 12 192 089 zł w terminie 7 dni od daty zwarcia ugody, podał Lark.pl. 
Share
d3ic1g0

"Spółka Lark Europe uzasadnia swoje roszczenie wobec spółki ABC Data S.A., następującymi okolicznościami:

1. Spółka Lark Europe i spółka ABC Data ustaliły, że w IV kwartale 2016 r., spółka ABC Data zakupi od spółki Lark Europe towar za łączną kwotę 17 440 000 zł,
2. W celu realizacji założenia wskazanego w pkt. 1 spółka Lark Europe w ramach stałej współpracy gospodarczej, zawarła ze spółką ABC Data w dniu 19.10.2016 roku porozumienie, na podstawie którego spółka ABC Data zobowiązała się do płatności za zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru przez spółkę Lark Europe,
3. Co istotne, w wyżej wspomnianym porozumieniu, strony zastrzegły brak prawa do kompensaty wzajemnych wierzytelności.
4. Pomimo kolejnych zapewnień z strony ABC Data, spółka nie dokonywała płatności wymagalnych zobowiązań.
5. Spółka ABC Data dokonała płatności, w wyniku przeprowadzonej windykacji przez Euler Hermes Collections sp. z o.o.
6. Skutkiem zwłoki w płatności ABC Data był brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru do ABC Data o łącznej wartości 17 440 000 zł w celu ich odsprzedaży do sieci handlowych w IV kwartale 2016 r.
7. Spółka Lark Europe dostarczyła do ABC Data tylko i wyłącznie towar o wartości 3 711 316 zł, co spowodowało szkodę w kwocie: 12 192 089 zł z tytułu kosztów produkcji towaru i utraty korzyści przez spółkę Lark Europe, podano w komunikacie.

"W związku z powyższym, zarząd spółki zależnej emitenta uznał, że zawezwanie do próby ugodowej spółki ABC Data jest zasadne" - czytamy także.

d3ic1g0

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.

(ISBnews)

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0