Trwa ładowanie...
d1yu950

Spółki VIG Polska zanotowały spadek składki i zysku brutto o 27% r/r po II kw.

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Składka przypisana brutto spółek należących do Vienna Insurance Group Polska spadła o 27% w skali roku do 1 881,4 mln zł po dwóch kwartałach br. Zysk brutto zmniejszył się o 27,1% r/r do 105 mln zł, podał VIG Polska.

Share
d1yu950

"Pomimo ciągłego zmniejszania się rozmiarów rynku ubezpieczeń majątkowych, spółki VIG w Polsce nie oferują stawek poniżej technicznego progu opłacalności, co z jednej strony oznacza stratę nierentownego portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC, ale z drugiej strony wzrost w tak atrakcyjnych obszarach biznesowych jak ubezpieczenia MŚP czy mieszkaniowe. W życiu wzrost na składce regularnej wynika ze zdywersyfikowanego portfela detalicznego w Compensie oraz Skandii, jak również z biznesu grupowego w Polisie-Życie" - powiedział dyrektor generalny VIG Polska Franz Fuchs, cytowany w komunikacie.

Po 2 kwartałach 2015r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1 032 mln zł, tj. o 16% mniej niż rok wcześniej. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 506 mln zł, InterRisk zebrał 434 mln zł, a Benefia 93 mln zł. Na te wyniki wpływ miała utrzymująca się tendencja obniżek cen na rynku.

"W tym samym czasie spółkom majątkowym VIG Polska udało się pozyskać satysfakcjonującą dynamikę w wybranych kluczowych obszarach biznesowych takich jak ubezpieczenia Casco w InterRisku (+4%) czy ubezpieczenia MŚP w Compensie (+6%)" - czytamy w komunikacie.

d1yu950

Spółki życiowe VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 849 mln zł. Największą składkę w wysokości 384 mln zł zanotowała Skandia Życie, osiągając wzrost 74% r/r. Compensa Życie uzyskała składkę na poziomie 329 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła blisko 137 mln zł. Grupa tłumaczy, że 36,9-proc. spadek składki przypisanej brutto spółek życiowych VIG w Polsce wynika ze stopniowego wygasania portfela polisolokat, w szczególności byłej Benefii Życie.

"Polskie spółki życiowe VIG konsekwentnie umacniają swoją pozycję w ubezpieczeniach ze składką regularną i po 2 kwartałach 2015r. zwiększyły ten portfel o 5%, notując doskonały wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną w Compensie Życie o 17% oraz wzrost biznesu grupowego w Polisie-Życie o 8%" - czytamy także.

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 85,0 mln zł wobec 109,6 mln zł rok wcześniej. InterRisk wypracował zysk w wysokości 42,9 mln zł. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 40,4 mln zł, a Benefia Majątek zamknęła II kwartał 2015r. zyskiem w wysokości 1,7 mln zł.

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartałach 2015r. wyniósł 20 mln zł wobec 22,5 mln zł rok wcześniej. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 10,9 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 5,1 mln zł i 4,0 mln zł zysku.

Vienna Insurance Group (VIG) jest specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach.

(ISBnews)

d1yu950

Podziel się opinią

Share
d1yu950
d1yu950