Trwa ładowanie...
d1px5ds

Średnia produkcja Serinusa spadła o 45% kw/kw do 1 217 boe/d w II kwartale

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Średnia produkcja przypadająca na udziały operacyjne Serinus Energy w II kwartale wyniosła ok. 1 217 boe/d, co stanowi spadek o 45% w porównaniu z poprzednim kwartałem i ma związek ze zbyciem aktywów na Ukrainie, podała spółka.

Share
d1px5ds

"Różnica wynika przede wszystkim ze sprzedaży ukraińskich aktywów z początkiem lutego. Wartość wydobycia na Ukrainie w I kwartale wyniosła 1 059 boe/d. Łączna wartość wydobycia w Tunezji w II kwartale wyniosła 1 217 boe/d. Poziom wydobycia wzrósł o 5,5% w porównaniu z wartością 1 154 boe/d w I kwartale br. i był zasadniczo niezmienny w porównaniu z 1 206 boe/d w II kwartale 2015 r. Średnie wydobycie ropy wynosiło 900 bbl/d, zaś gazu 1,9 MMcf/d. Wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem wynikał z wyższego wydobycia z kilku odwiertów po wymianie pomp w I kwartale. Szacunkowe ceny zrealizowane w II kwartale wyniosły 40,79 USD/bbl oraz 4,41 USD/Mcf" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowe wydobycie w Tunezji w lipcu wynosi średnio 1 070 boe/d, w tym 864 bbl/d ropy i 1,2 MMcf/d gazu. Sprzedaż gazu była ograniczona z uwagi na problemy operacyjne po stronie krajowego przedsiębiorstwa gazowniczego STEG. Ograniczeniom podlega również wydobycie z odwiertu WIN-12bis na polu Sabria, gdzie trwają prace nad usunięciem osadu. Po ich zakończeniu poziom wydobycia z odwiertu WIN-12bis może sięgnąć nawet ponad 1000 boe/d, choć produkcja trwa tu już od grudnia 2014 r. Wydobycie z odwiertu WIN-13 rozpoczęło się w maju 2015 r., początkowo na poziomie ok. 130 boe/d, który rósł stopniowo osiągając w lipcu już niemal 300 boe/d, przy czym zawartość wody stale spada. Wyżej wskazane dane dotyczące wielkości wydobycia i cen mogą ulec niewielkim korektom po potwierdzeniu ostatecznej alokacji i faktur, zaznaczono w informacji.

"Działając za pośrednictwem swego 100% podmiotu zależnego Winstar Tunisia B.V., spółka zawarła z przedsiębiorstwem Shell International Trading and Shipping Company Limited porozumienie handlowe w sprawie sprzedaży ropy wydobywanej przez spółkę w Tunezji. Porozumienie zawarto na okres pięciu lat, zaś mechanizm cenowy jest konkurencyjny wobec cen uzyskiwanych przez Winstar od innych nabywców ropy wydobywanej przez spółkę w Tunezji. Korzyści dla spółki obejmują regularny odbiór ropy przez dużego renomowanego nabywcę" - czytamy dalej.

d1px5ds

Spółka nadal będzie się koncentrować na cięciu kosztów w możliwie szerokim zakresie z jednoczesnym utrzymaniem obecnego poziomu wydobycia w Tunezji. Ponadto przewiduje, że wykonanie nowych odwiertów będzie ekonomicznie uzasadnione w przypadku utrzymania się obecnych cen na poziomie pomiędzy 40 a 50 USD za baryłkę. Budżet na rok 2016 będzie na bieżąco weryfikowany w przypadku, gdy kierownictwo uzyska pewność, iż takie ceny mogą się utrzymać, a jednocześnie dostępne będzie finansowanie umożliwiające wznowienie prac wiertniczych. Obecna produkcja w Tunezji nadal zapewniać będzie dodatnie przepływy środków pieniężnych przy cenach na poziomie nawet 30 USD za baryłkę ropy, podano również.

"W Rumunii Serinus pracuje nad komercjalizacją odkrycia z odwiertu Moftinu-1001 i rozpoczęciu fazy produkcji próbnej. W oczekiwaniu na zatwierdzenie przedłużenia Koncesji Satu Mare o Etap 3, zarząd jest w trakcie dopracowywania programu wierceń i rozpoczął przygotowywanie projektu niezbędnej infrastruktury naziemnej. Spółka analizuje szereg możliwości finansowania dalszego zagospodarowania złóż w Rumunii i w Tunezji" - podsumowano w komunikacie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds