Trwa ładowanie...
d2nwbsz
finanse

Średnie dzienne obroty netto na globalnym rynku PLN w '11 to ok. 10 mld USD - raport NBP

28.11. Warszawa (PAP) - NBP szacuje, że średnie dzienne obroty netto na globalnym rynku złotego w 2011 roku wyniosły około 10 mld USD i były istotnie wyższe niż w 2010 roku -...

Share
d2nwbsz

28.11. Warszawa (PAP) - NBP szacuje, że średnie dzienne obroty netto na globalnym rynku złotego w 2011 roku wyniosły około 10 mld USD i były istotnie wyższe niż w 2010 roku - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.".

"Na podstawie dostępnych danych można szacować, że średnie dzienne obroty netto na globalnym rynku złotego w 2011 r. wyniosły około 10 mld USD i były istotnie wyższe niż w 2010 r. Zdecydowana większość transakcji (ponad 80 proc.) była realizowana między nierezydentami (na rynku offshore). Główną parą walutową na rynku złotego pozostawała para EUR/PLN, przy udziale transakcji wymiany tych walut w obrotach na globalnym rynku złotego na poziomie około 60 proc." - napisano w raporcie NBP.

"Wielkość i struktura obrotów na globalnym kasowym rynku złotego były determinowane przede wszystkim przez transakcje spekulacyjne realizowane przez nierezydentów - głównie banki zagraniczne i fundusze hedgingowe. Do wspomnianego wzrostu obrotów na kasowym rynku złotego w mniejszym stopniu przyczyniał się napływ inwestycji zagranicznych na krajowy rynek kapitałowy, związany z korzystną sytuacją makroekonomiczną polskiej gospodarki oraz atrakcyjną względem ryzyka kredytowego rentownością obligacji skarbowych emitowanych na rynku krajowym" - dodano.

NBP zaznacza, że ze względu na wspomniane czynniki kurs złotego w 2011 roku był kształtowany przede wszystkim przez wydarzenia na światowych rynkach finansowych i w niewielkim stopniu odzwierciedlał przepływy z tytułu wymiany handlowej, czy przepływy wynikające z inwestycji nierezydentów na krajowym rynku kapitałowym.

d2nwbsz

"Relatywnie duża płynność rynku złotego, znacznie ułatwiająca szybkie zamykanie walutowych pozycji spekulacyjnych, przyczyniała się do wysokiej wrażliwości kursu złotego na zmiany nastrojów inwestorów. W I połowie 2011 r. kurs złotego był stabilny. Gwałtowny wzrost awersji do ryzyka na globalnych rynkach finansowych w sierpniu skłonił część inwestorów do przenoszenia kapitału na rynki walut krajów uznawanych za tzw. safe havens. W konsekwencji w okresie od sierpnia do listopada 2011 r. doszło do silnej deprecjacji złotego. Sytuacja na rynku złotego ustabilizowała się dopiero w ostatnich dniach grudnia, m.in. w wyniku działań EBC mających na celu zwiększenie płynności w systemie bankowym strefy euro" - głosi raport NBP.(PAP)

jba/ ana/

d2nwbsz

Podziel się opinią

Share
d2nwbsz
d2nwbsz