Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

STALEXPORT AUTOSTRADY - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej (9/2012)

STALEXPORT AUTOSTRADY - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej (9/2012)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALEXPORT AUTOSTRADY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów w spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2012 r. pomiędzy: Stalexport Autostrady S.A. oraz Węglokoks S.A. podpisano warunkową Umowę sprzedaży udziałów. Umowa dotyczy sprzedaży przez Stalexport Autostrady S.A. (Sprzedający) na rzecz Węglokoks S.A. (Kupujący) 54 udziałów w spółce Biuro Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł każdy, po cenie 9.162,50 zł za jeden udział. Przeniesienie udziałów nastąpi po łącznym spełnieniu dwóch warunków: 1. uzyskaniu przez Kupującego zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie Udziałów, poprzedzone wydaniem opinii przez Radę Nadzorczą zgodnie z wymogami Statutu Kupującego, 2. odbyciu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Biuro Centrum Sp. z o.o., na którym stawią się obie Strony (tj. Sprzedający i Kupujący) i zgodnie dokonają zmian umowy Spółki Biuro Centrum Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wynosi 494.775,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć). Obecnie
Stalexport Autostrady S.A. posiada 119 udziałów w spółce Biuro Centrum Sp. z o.o., co stanowi 74,38 % kapitału zakładowego Biuro Centrum Sp. z o.o. Po przeniesieniu udziałów Stalexport Autostrady S.A. posiadać będzie 65 udziałów w spółce Biuro Centrum Sp. z o.o., co stanowić będzie 40,63 % kapitału zakładowego Biuro Centrum Sp. z o.o. Podstawową działalnością Biuro Centrum jest zarządzanie i obsługa techniczna obiektu biurowo-konferencyjnego w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, który jest współwłasnością Stalexport Autostrady S.A.(40,46%) oraz Węglokoks S.A. (59,54%). W 2011 roku Węglokoks S.A. zwrócił się do Stalexport Autostrady S.A. z propozycją dostosowania struktury własnościowej w spółce Biuro Centrum do struktury własnościowej w nieruchomości, poprzez odkupienie od Stalexport Autostrady S.A. 54 udziałów Biura Centrum. Jeżeli przedmiotowa transakcja zostanie sfinalizowana, to struktura własnościowa udziałów w Biuro Centrum Sp. z o.o. będzie odpowiadać strukturze własnościowej w nieruchomości
zarządzanej przez te spółkę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
STALEXPORT AUTOSTRADY METALOWY (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-085 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
MICKIEWICZA 29
(ulica) (numer)
032/2512181 0322530795
(telefon) (fax)
info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl
(e-mail) (www)
634-013-42-11 271936361
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7