Trwa ładowanie...
d3tn2oi

STALPRODUKT - Złożenie oferty wiążącej na zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. (3/2012)

STALPRODUKT - Złożenie oferty wiążącej na zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. (3/2012)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPRODUKT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie oferty wiążącej na zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2012 r., Spółka złożyła w Ministerstwie Skarbu Państwa wiążącą propozycję warunków umowy nabycia pakietu 10 961 600 akcji imiennych, stanowiących 86,92 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie. ZGH "Bolesław" S.A. to największy w Polsce producent i dostawca cynku elektrolitycznego, posiadający dominującą pozycję na rynku krajowym. Ewentualny zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. stanowiłby element realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A., ogłoszonej 13.05.2011 r. (raport bieżący nr 4/2011), która obok wzmocnienia dotychczasowych obszarów działania, zakładała dalszy rozwój poprzez wejście w nowe obszary działalności i przejęcia. Przejęcie ZGH "Bolesław" S.A., a poprzez udziały w podmiotach zależnych również całej grupy kapitałowej, pozwoliłoby Grupie Stalproduktu na niemal dwukrotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży i znaczącą
dywersyfikację prowadzonej działalności, co powinno stanowić istotny czynnik stabilizacji wyników w okresie dekoniunktury w branży stalowej. W celu realizacji planowanego przejęcia Zarząd przewiduje wykorzystanie efektu dźwigni finansowej i pozyskanie finansowania zewnętrznego w wysokości do 50 proc. wartości transakcji. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | STALPRODUKT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPRODUKT | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-700 | | Bochnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wygoda | | 69 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 615 10 00 | | 014 615 11 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@stalprodukt.pl | | stalprodukt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 868-000-07-75 | | 850008147 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi