Trwa ładowanie...
d16aau6
espi

STALPROFI - Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, z udziałem ZRUG Zabrze sp. z o.o. i Stal...

STALPROFI - Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, z udziałem ZRUG Zabrze sp. z o.o. i Stalprofil SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. (7/2012)
Share
d16aau6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, z udziałem ZRUG Zabrze sp. z o.o. i Stalprofil SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 19 marca 2012 r. Zarząd Stalprofil S.A. (Spółka) powziął informację o wyborze, przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez konsorcjum firm (Wykonawca), w składzie: ZRUG Zabrze sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (lider konsorcjum), Stalprofil SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (uczestnik konsorcjum) oraz Nafta ? Gaz ? Serwis SA z siedzibą w Sanoku (uczestnik konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II gazociąg DN 700 Karlino - Koszalin, Etap III gazociąg DN 700 Koszalin ? Słupsk, Etap IV gazociąg DN 700 Słupsk ? Wiczlino. Wartość oferty złożonej przez Wykonawcę wynosi 223 882 200 zł. netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację budowy gazociągu DN 700, o długości ok. 204 km, w terminie w terminie do 28.09.2013 roku. Będąca liderem konsorcjum spółka ZRUG Zabrze sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy
Kapitałowej Stalprofil SA (Stalprofil SA posiada 88,57% udziałów w tej spółce). O zawarciu umowy przez lidera konsorcjum, tj. ZRUG Zabrze sp. z o.o. z OGP Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ro=dzieńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)
d16aau6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2012-03-19 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6