Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

STALPROFI - Wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu ...

STALPROFI - Wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin ? Gdańsk. (29/2014)
Share
d2usc8b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wydłużenie terminów obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu na budowę gazociągu Szczecin ? Gdańsk. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 20 listopada 2014 roku na zlecenie Stalprofil S.A. wydłużony został okres ważności gwarancji zwrotu zaliczki, której PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił na rzecz beneficjenta - OGP Gaz-System S.A. Zgodnie z aneksami do gwarancji zwrotu zaliczki podpisanymi przez Stalprofil S.A. i PKO Bank Polski S.A., gwarancje te wchodzą w życie w dniu wystawienia i pozostają ważne do dnia przypadającego 60 dni po dacie odbioru końcowego, nie później jednak niż do dnia 20 lutego 2015r. Łączna kwota zaliczek otrzymanych przez Lidera Konsorcjum - ZRUG Zabrze S.A. od OGP Gaz - System S.A., a przeznaczonych na finansowanie realizacji kontraktu wyniosła 51 500 tys PLN (brutto). Termin obowiązywania powyższych gwarancji został wydłużony w związku z przesunięciem terminu realizacji kontraktu z dnia 10 maja 2012 r., zawartego pomiędzy konsorcjum firm w składzie: ZRUG Zabrze S.A. (lider konsorcjum), oraz Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (uczestnik konsorcjum), a Operatorem Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, o generalną realizację inwestycji pod nazwą ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II Karlino-Koszalin, Etap III Koszalin - Słupsk i Etap IV Słupsk Wiczlino?, o czym Spółka informowała w RB 28/2014 Warunki finansowe, na jakich udzielone zostały w/w gwarancje nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Umowy gwarancji zwrotu zaliczki, do których zostały sporządzone w/w aneksy spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STALPROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPROFI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308 Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 11a
(ulica) (numer)
032 261-60-00 032-795-59-72
(telefon) (fax)
www.stalprofil.com.pl
(e-mail) (www)
629-001-21-66 001367518
(NIP) (REGON)
d2usc8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2014-11-21 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b