Trwa ładowanie...
d1kdav6

STALPROFI - Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. ...

STALPROFI - Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. (1/2015)

Share
d1kdav6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 07 stycznia 2015 roku Stalprofil S.A. (odbiorca) otrzymał od ArcelorMittal Commercial Sections S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dostawca) potwierdzenia złożonych zamówień handlowych na dostawy w miesiącu styczniu wyrobów hutniczych produkowanych przez huty należące do Grupy ArcelorMittal, a tym samym zawarł kolejne transakcje zakupu wyrobów hutniczych o wartości 6 488 tys. PLN. W wyniku zawarcia przedmiotowych transakcji łączna wartość umów zawartych przez Stalprofil S.A. z podmiotami z Grupy ArcelorMittal od dnia 03 października 2014r. (od daty przekazania raportu bieżącego RB 25/2014) wyniosła 36 911 tys. PLN. Grupa ArcelorMittal jest największym producentem stali na świecie, a także w Polsce, a jednocześnie jest głównym dostawcą wyrobów hutniczych dla Stalprofil S.A. Umową o największej wartości zawartą w wyżej wymienionym okresie pomiędzy stronami jest transakcja zakupu wyrobów hutniczych (zamówienia potwierdzone przez dostawcę) zawarta 12 listopada 2014 roku na wartość 30 422 tys. PLN, a
dotycząca dostaw wyrobów hutniczych produkowanych przez: ArcelorMittal Ostrava A.S. z siedzibą w Ostrawie, ArcelorMittal Esch-Belval, Differdange, Rodange w Luksemburgu, ArcelorMittal Hunedoara, oraz ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wymienione dostawy realizowane były na rzecz Stalprofil S.A. w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku. Warunki przedmiotowej transakcji nie przewidują kar umownych i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów handlowych. Transakcje zakupu wyrobów hutniczych zawarte z w/w kontrahentem spełniają łącznie kryterium znaczącej umowy ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kdav6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-01-08 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kdav6

Podziel się opinią

Share
d1kdav6
d1kdav6