Trwa ładowanie...
d4f760o

STANDREW - Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 r. (4/2015) - EBI

STANDREW - Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 r. (4/2015)

Share
d4f760o
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Jednostkowyraportrocznyza2014-0.pdf
OpiniaBieglegoRewidenta-1.pdf
Raportbieglegorewidenta-2.pdf
SF2014podpisane-4.pdf
SprawozdaniezdzialalnosciZarzadu2014_podpisane-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Stankiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o