Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

STEM CELLS SPIN S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walny...

STEM CELLS SPIN S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (2/2011)
Share
d2kyksq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
STEM CELLS SPIN S.A.
Temat
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy Emitenta zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowych zawiadomień Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
20111107 zawiadomienie BIO MED I.pdf zawiadomienie BIO MED I
20111107 zawiadomienie BIO MED Investors.pdf zawiadomienie BIO MED Investors

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Janisław Muszyński Prezes Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq