Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

STOMIL SANOK SA - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego. (18/2013)

STOMIL SANOK SA - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego. (18/2013)
Share
d3t07oq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-22
Skrócona nazwa emitenta
STOMIL SANOK SA
Temat
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. 33 poz.259 z poźn. zm.), Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. w Sanoku podaje do wiadomości informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.07.2013 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku nabycia akcji przez właścicieli obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na mocy uchwały nr 3 NWZ Spółki z 11 września 2006 roku. Kapitał zakładowy po rejestracji jego podwyższenia wynosi 5.319.042,40 zł i dzieli się na 26.595.212 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 26.595.212.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA
(pełna nazwa emitenta)
STOMIL SANOK SA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reymonta 19
(ulica) (numer)
(013) 46-544-44 (013) 46-544-55
(telefon) (fax)
sekretariat@stomilsanok.com.pl www.stomilsanok.com.pl
(e-mail) (www)
687-00-04-321 004023400
(NIP) (REGON)
d3t07oq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Grażyna Kotar Członek Zarządu
2013-07-22 Mariusz Młodecki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq