Trwa ładowanie...
dwzy3ig
espi
03-01-2012 14:28

STOPKLATKA S.A. - Korekta treści raportu bieżącego ESPI 1/2012 z 3 stycznia 2012r (1/2012)

STOPKLATKA S.A. - Korekta treści raportu bieżącego ESPI 1/2012 z 3 stycznia 2012r (1/2012)

Share
dwzy3ig

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | kor | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STOPKLATKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta treści raportu bieżącego ESPI 1/2012 z 3 stycznia 2012r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W raporcie ESPI nr 1/2012 znalazły się trzy błędy, które niniejszą korektą poprawiamy. Błędne informacje w pierwotnie wysłanym raporcie to: data otrzymania informacji, trybu w jakim informacja została otrzymana oraz podstawa prawna wg której raport został wysłany przez Stopklatka SA Poprawna treść raportu ESPI 1/2012 przedstawia się następująco: Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 2.01.2012 zawiadomienia od Kino Polska TV S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) Otrzymana informacja: Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) niniejszym w imieniu Kino Polska TV S.A. informujemy o zmianie stanu posiadania
akcji Stopklatka S.A. (spółki zależnej od Kino Polska TV S.A.) Podczas transakcji sesyjnych na rynku New Connect, w dniach 22.12.2011 r. ? 30.12.2011 r., Spółka nabyła łącznie 27 525 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A. (szczegóły transakcji zostały zawarte w załączniku do niniejszego Zawiadomienia). Wobec powyższego, zwiększeniu uległ udział Kino Polska TV S.A. w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. o 1,21%. Przed wyżej wymienionymi transakcjami Kino Polska TV S.A. posiadała 1 770 761 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 77,83% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiadało 1 770 761 głosom i 77,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. W chwili obecnej Kino Polska TV S.A. posiada 1 798 286 akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., co stanowi 79,04% udziału w kapitale zakładowym oraz odpowiada 1 798 286 głosom i 79,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
spółki Stopklatka S.A. Podmioty zależne od Kino Polska TV S.A. nie posiadają akcji spółki Stopklatka S.A. Z poważaniem, Piotr Reisch, Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A., Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwzy3ig

| | | STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STOPKLATKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Szczecin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (91) 441 75 00 | | (91) 441 75 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@stopklatka.pl | | www.stopklatka-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 851-26-64-658 | | 811994790 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Przemysław Basiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwzy3ig
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dwzy3ig
dwzy3ig