Trwa ładowanie...

Straciłeś pracę? Zasiłku nie dostaniesz!

Utrata zatrudnienia niemal zawsze wiąże się z pogorszeniem sytuacji finansowej. Trudny okres można przetrwać przy pomocy urzędu pracy, który wspomaga finansowo. Dla osób, które utraciły pracę, zasiłek dla bezrobotnych staje się szczególną i często jedyną formą pomocy.

Straciłeś pracę? Zasiłku nie dostaniesz!Źródło: Thinkstock
d19odng
d19odng

Nie każdy jednak wie, że uzyskanie statusu bezrobotnego nie gwarantuje automatycznie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Są sytuacje, kiedy osoba rejestrująca się nie otrzyma zasiłku lub utraci już przyznany. Może też się zdarzyć, że na uzyskanie tego najbardziej powszechnego finansowego wsparcia z urzędu pracy będzie musiała trochę poczekać.

Zdaniem prawnika

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, a komu się on nie należy tłumaczy Łukasz Berg, Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.

- Z ustawy o promocji zatrudnienia wynika, że sposób rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika jest bardzo ważny do ustalenia, od kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jak jest rozwiązana ta kwestia prawnie?

- Bezrobotny uzyskuje prawo do zasiłku, jeżeli urząd nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy (propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych) oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Szczegółowe warunki, jakie spełniać musi bezrobotny, aby otrzymać prawo do zasiłku oraz pozostałe przypadki uzyskania zasiłku przez bezrobotnego określone zostały w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

d19odng

- Czy może okazać się, że osoba rejestrująca się w urzędzie pracy nie otrzyma zasiłku?

- Przesłanki negatywne uzyskania przez bezrobotnego zasiłku wymieniono w przepisie art. 75 ww. ustawy, zgodnie z którym prawo do zasiłku nie przysługuje między innymi bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. W takim przypadku prawo do zasiłku uzyskuje bezrobotny (przy założeniu, że spełnia wszystkie pozostałe wymagania ustawowe) dopiero po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

- Kto jeszcze musi poczekać na zasiłek?

- Prawo do zasiłku nie przysługuje także bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia. W takim przypadku bezrobotny uzyskuje prawo do zasiłku (przy założeniu, że spełnia wszystkie pozostałe wymagania ustawowe) dopiero po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

- A co w momencie, gdy winny jest pracodawca?

- Zasiłek przysługuje bezrobotnemu już po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy na zasadach ogólnych, jeżeli porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 Kodeksu pracy).

ml, AS, WP.PL

d19odng

Na jak długo

*1. 6 miesięcy *- tyle wynosi podstawowy czas, w jakim będziesz pobierał zasiłek.

*2. Rok *- tyle będziesz pobierał zasiłek jeśli:

a) stopa bezrobocia w twoim powiecie przekracza o 25 proc. stopę bezrobocia w kraju,
b) masz ponad 50 lat i co najmniej 20 lat pracy.

3. 18 miesięcy - tyle wynosi czas pobierania zasiłku przez osobę:

a) która ma 20 lat pracy i mieszka w powiecie o bezrobociu dwa razy wyższym od krajowego
b) wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek też jest na bezrobociu, ale nie dostaje zasiłku.

d19odng
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d19odng