Trwa ładowanie...

Stypendia i dodatki na wyprawki. Zobacz, jak z nich skorzystać

Na wyprawkę szkolną rodziny w Polsce wydadzą w tym roku średnio 520 zł. Uczniowie z niezamożnych rodzin oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą jednak liczyć na pomoc. Na wyprawkę można jednorazowo uzyskać nawet 445 zł, a maksymalne miesięczne stypendium wynosi 248 zł.

Share
Stypendia i dodatki na wyprawki. Zobacz, jak z nich skorzystaćŹródło: 123RF.COM
dhll2e1

Dla dzieci z niezamożnych rodzin przewidziane są miesięczne stypendia socjalne. Państwo oferuje również pomoc dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z rządowego programu "Wyprawka szkolna" można uzyskać środki na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

Kogo obejmuje rządowy program?

W ramach "Wyprawki szkolnej" państwo dofinansuje zakup podręczników uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2017/18 będą uczęszczać do:

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Zobacz też: ile polską rodzinę kosztuje wyprawka szkolna?

Pieniądze nie tylko na podręczniki, ale też na zakup materiałów edukacyjnych mogą dostać uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W roku szkolnym 2017/2018 muszą być uczniami:

  • klasy II i III szkoły podstawowej,
  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej uzyskają dofinansowanie tylko wtedy, gdy nie korzystają z podręczników do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionych przez MEN.
dhll2e1

Jaką pomoc można uzyskać?

Kwoty różnią się w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz klasy i szkoły, do której uczęszcza. Rozporządzenie określa górne granice możliwego dofinansowania. Największa z nich wynosi 445 zł - tyle maksymalnie mogą dostać uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z liceów, techników, klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia oraz szkół sztuk pięknych, klasy VII-IX szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Najmniejsze kwoty (maksymalnie 175 zł) mogą uzyskać uczniowie klas II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jak uzyskać pomoc?

O pomoc dla ucznia mogą wnioskować nauczyciele, prawni opiekunowie, pracownicy socjalni, nauczyciele, inne osoby za zgodą rodziców lub sami uczniowie, gdy są już pełnoletni.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły. Termin składania dokumentów ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyjątkiem są wszystkie szkoły artystyczne, rolnicze lub leśne - w tym wypadku termin ustala odpowiedni minister. W większości przypadków jest to pierwszy tydzień września, jednak o dokładne informacje warto pytać w swoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

dhll2e1

Oprócz wniosku konieczne jest oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Listę uczniów dyrektor przekazuje do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub właściwego ministra. Ten przydziela środki i przekazuje je na rachunek bankowy szkoły.

Żeby otrzymać pieniądze należy przedstawić dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Wtedy otrzymamy zwrot za całość lub część zakupów (w zależności od tego, czy kwota przekracza tę, którą jako maksymalną podaje rozporządzenie). Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub osobę składającą wniosek, rachunek, paragon albo oświadczenie o zakupie. W przypadku takiego oświadczenia trzeba do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Stypendia socjalne - dla kogo, jak i gdzie złożyć wniosek?

Urzędy miast i gmin zbierają również wnioski o stypendia socjalne dla dzieci z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł netto na osobę. W niektórych gminach zajmują się tym ośrodki pomocy społecznej. Wnioski można składać do 15 września.

Od 1 listopada 2016 r. wysokość stypendium wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. To, ile pieniędzy otrzymamy, zależy od wysokości dochodów oraz od decyzji władz miasta lub gminy. O dokładną wysokość możliwego świadczenia najlepiej dopytywać w swoim lokalnym urzędzie. Często można liczyć na wyższe kwoty w związku z dodatkami spowodowanymi trudną sytuacją życiową lub uchwałami rad miasta.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, otrzymywanych świadczeń lub o pozostawaniu bez pracy. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego potrzebne będzie też oświadczenie o wielkości gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. W różnych przypadkach potrzebne mogą być też inne dokumenty.

dhll2e1
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhll2e1