Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

SUMMA LINGUAE - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI

SUMMA LINGUAE - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015)
Share
d3q6rwx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 r. powziął informację, iż z dniem 2 stycznia 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?), przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (?EBI?) (NEWCONNECT - Rynek akcji GPW). W związku z powyższym z dniem 5 stycznia 2015 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu GPW z dnia 20 maja 2011 r. - "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx