Trwa ładowanie...
d1h8uyl

SUWARY - OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ...

SUWARY - OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (44/2011)

Share
d1h8uyl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Suwary SA ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 grudnia 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZA). Załączniki: Załącznik 1 - Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA, załącznik 2 - Projekty uchwał NWZA, Załącznik 3 ? Opinia Zarządu. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Załącznik 2 - Projekty uchwał NWZ Suwary S A.pdf Projekty NWZA
Załącznik 3 - Opinia Zarządu do uchwały.pdf Opinia Zarządu do Uchwały NWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h8uyl

| | | SUWARY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SUWARY | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 95-200 | | Pabianice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Piotra Skargi | | 45/47 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 225 22 49 | | 042 214 53 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@suwary.com.pl | | www.suwary.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 731-10-07-350 | | 471121807 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Adam Laskowski Członek Zarządu
2011-11-25 Katarzyna Muszyńska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h8uyl

Podziel się opinią

Share
d1h8uyl
d1h8uyl