Trwa ładowanie...
dvkg047
espi

ŚWIECIE - RB 14/2011 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (14/2011)

ŚWIECIE - RB 14/2011 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (14/2011)
Share
dvkg047

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 14/2011 w sprawie zawarcia znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. zostały podpisane przez Mondi Świecie S.A. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych (dalej "Lasy Państwowe") dwie kolejne umowy na zakup surowca drzewnego na podstawie pierwszej i drugiej fazy rokowań internetowych na drugie półrocze 2011 r. o łącznej wartości 39,899 mln złotych. Jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych emitent podpisze czerwcu tego roku umowę gwarancji bankowej o wartości do 18 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych. Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Spółka będzie zawierała kolejne umowy zakupu surowca, również w drodze aukcji internetowych w aplikacji e-drewno i szacuje się, że łączna wartość umów zakupu surowca drzewnego od Lasów Państwowych w okresie krótszym niż 12 miesięcy spełni kryteria "znaczącej umowy", tj. przekroczy wartość 10 % kapitałów własnych emitenta. Kryterium uznania
umów z Lasami Państwowymi za znaczące jest wartość kapitałów własnych na koniec I kwartału 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Mondi Świecie S.A. hereby notifies that another two Wood Raw Material Purchase Contracts have been signed on 14 June 2011 with Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (hereinafter referred to as ”State Forest Enterprise”) based on the first and second phase of the internet auctions for the second half-year 2011. The total value of the Contracts amounts to PLN 39,899 million. As a security for State Forest Enterprise receivables, the Company will sign in June 2011 the bank guarantee facility with the value of up to PLN 18 million issued by the bank for the benefit of the State Forest Enterprise. The remaining conditions of the transaction do not differ from standard terms and conditions for this type agreements. The Company will be concluding another wood purchase contracts, also by way of e-auctions in e-drewno (e-wood) application. It is estimated that the total value of wood purchase contracts from the State Forest Enterprise in a
period of time that is shorter than 12 months will meet the criteria of “a significant agreement”, i.e. will exceed the value of 10% of the Company’s equity. The criteria for recognising the Contracts with the State Forest Enterprise as the significant ones is the value of equity at the end of I quarter 2011. | |

dvkg047

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONDI ŚWIECIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚWIECIE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-100 Świecie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bydgoska 1
(ulica) (numer)
(0-52) 332 10 00 (0-52) 332 19 10
(telefon) (fax)
info.swiecie@frantschach.com www.frantschach.pl
(e-mail) (www)
559-00-00-505 002527817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Maciej Kunda Prezes Zarządu
2011-06-15 Jan Żukowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvkg047

Podziel się opinią

Share
dvkg047
dvkg047