Trwa ładowanie...
d3a4788

SYGNITY - Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (11/ ...

SYGNITY - Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (11/2015)

Share
d3a4788

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odnowienie linii kredytowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku podpisał z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") Aneks nr 11 do Umowy Kredytowej ("Umowa"), na podstawie której Bank odnowił Spółce linię kredytową wielozadaniową w wysokości 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych). Umowa może być przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy po 31 marca 2016 roku, jednakże nie dłużej niż do 31 marca 2021 roku. Linia ta przeznaczona będzie na finansowanie bieżącej działalności Spółki w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz limitu na gwarancje bankowe. Linia kredytowa uruchomiona została na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość linii kredytowej przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a4788

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2015-03-27 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a4788

Podziel się opinią

Share
d3a4788
d3a4788