Trwa ładowanie...
doxwg54

SYGNITY - Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A. (9/2015)

SYGNITY - Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A. (9/2015)

Share
doxwg54

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie Sygnity S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Sygnity?) informuje, iż w dniu 2 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o zmianie funkcji w ramach Zarządu Sygnity powołując Pana Krzysztofa Ducala na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 marca 2015 roku powołała - z dniem 1 kwietnia 2015 roku - Pana Romana Durkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pan Roman Durka jako Wiceprezes Zarządu będzie odpowiedzialny za transformację struktury organizacyjnej pod kątem przyszłej strategii rozwoju Sygnity oraz za rozszerzenie sprzedaży Sygnity o nowe obszary. Wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej Pana Krzysztofa Ducala: Pan Krzysztof Ducal jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration w Lancashire i wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Pan Krzysztof Ducal posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru szeroko rozumianych finansów i
kontrolingu a z rynkiem informatycznym jest związany od prawie dwudziestu lat. Pan Krzysztof Ducal karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. W latach 1996-2000 w Oriflame Products Poland Sp. z o.o. zarządzał obszarem finansów, podatków i księgowości. W latach 2000-2002 zarządzał obszarem finansów, HR oraz IT firmy SIRTI/Telecom Italia Group. W latach 2002-2011 związany był z Siemens, pełniąc kolejno funkcję Dyrektora Finansowego Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o., następnie łączył rolę Dyrektora Finansowego i Prezesa Zarządu Siemens IT Solutions and Services, Sp. z o.o. a od 2004 roku Prezesa Zarządu Siemens IT Solutions and Services. Pan Krzysztof Ducal w skład Zarządu Sygnity S.A. został powołany z dniem 1 grudnia 2011 roku o czym Zarząd Sygnity informował raportem bieżącym nr 87/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. Pan Krzysztof Ducal nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Ducal nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej Pana Romana Durki: Pan Roman Durka jest doktorem nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył studia MBA w London School of Economics and Political Science. Pan Roman Durka posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze nowych technologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. z którym był związany do 1991 roku. W latach 1991-1997 pracował dla IBM Polska Sp. z o.o. gdzie kolejno pełnił funkcje kierownicze: Dyrektora Sprzedaży Sektora Bankowo-Finansowego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora sprzedaży, Zastępcy Dyrektora Generalnego. W latach 1997 ? 2006 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem
Zarządzającym polskiego oddziału firmy Dell. W latach 2006-2007 jako Prezes Zarządu tworzył polski oddział spółki Clearwire. W 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Sun Microsystems. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Sp. z o.o. W latach 2009-2011 był Prezesem Zarządu Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Runicom S.A. Od 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu polskiego oddziału Kapsch BusinesssCom. Pan Roman Durka nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Roman Durka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2015-03-02 Magdalena Bargieł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

Podziel się opinią

Share
doxwg54
doxwg54