Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

SYMBIO POLSKA S.A. - Przerwa w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał. (14/2014) /EBI

SYMBIO POLSKA S.A. - Przerwa w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał. (14/2014) /EBI
Share
dcthnze
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 kwietnia 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z Uchwałą nr 5 z dnia 6 kwietnia 2014 roku wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 13 maja 2013 roku o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Polnej 40. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku. Podstawa prawna: §4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
Plik Opis
trescuchwalNWZASYMBIO140506-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kalaman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze